1A

Катедра за хемијске науке

Шеф катедре: Проф. др Зоран Тодоровић

Чланови катедре

 • Редовни професор
 • Проф. др Весна Николић
 • Проф. др Зоран Тодоровић
 • Проф. др Сандра Костантиновић
 • Проф. др Братислав Тодоровић
 • Ванредни професор
 • Проф. др Драган Цветковић, ванредни професор
 • Проф. др Јелена Звездановић, ванредни професор
 • Проф. др Љиљана Станојевић, ванредни професор
 • Доцент
 • др Јелена Станојевић, доцент